Общи условия на GCN

Пренос на данни и Интернет - Архив

Общи условия до 02.06.2014 -   Свали PDF формат »

Пренос на данни и Интернет - ТЕКУЩИ

Общи условия от 02.06.2014 -   Свали PDF формат »

Правила и мерки за отворен достъп до интернет Свали PDF формат »

Крайни потребители - Договор и ОУ-Архив

Документи до 02.06.2014

Общи Условия за крайни потребители »

Договор за крайни потребители»»

Крайни потребители - Договор и ОУ-ТЕКУЩИ

Документи след 02.06.2014

Общи Условия за крайни потребители »

Изменение на общи условия, валидни от 25.05.2018г.»

Изменение на общи условия, валидни от 02.09.2018г.»

Договор за крайни потребители»

Политика за поверителност и защита на личните данни»

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ - Архив

Стойности и параметри за качество на услугите - 2013 г»

Стойности и параметри за качество на услугите - 2014 г»

Стойности и параметри за качество на услугите - 2015 г»

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

Параметри за качевство на услугите - 2017 г

Стойности и параметри за качество на услуги съгласно чл.39 »

 

Телефония- АРХИВ-неактивна услуга от 2017 г.

Общи условия в сила от 28.12.2012»
Общи условия в сила до 28.12.2012»
Промяна на общи условя считано от 11.09.2010 »

Общи условия за преносимост на негеографски номера в сила от 10.12.2012»
Общи условия за преносимост на негеографски номера до 10.12.2012»

Общи условия за Взаймно свързване.
Изменения и допълнения за предоставяне на IP Взаймно свързване в сила от 01.01.2017г.

Считано от 1.02.2017г. ГКН преустановява предлагането на Фиксирана телефонна услуга