УСЛУГИ ЗА ОПЕРАТОРИ - Поддръжка
Service Description

picture

Националния Център по Наблюдение на мрежата (NOC - Network Operations Center) се грижи за мониторинга на оптичната мрежа на GCN. При възникнали непредвидени прекъсвания на оптиката, служителите в NOC центъра на GCN, могат веднага да локализират мястото на прекъсване и да отстранят възникналия проблем.
Националния Център по Наблюдение на мрежата, предлага следните предимства на клиентите:
• Мониторинг на всички връзки и мрежови устройства по мрежата на GCN (активно оборудване);
• Ежедневна проверка на мрежата и денонощна поддръжка.
• Решаване на проблеми, възникнали в мрежата на GCN, за минимален срок на реакция .
• 24 часа/7 дни в седмицата, високо-квалифицирани служители на GCN управляват мрежата на компанията.
• Development and improvement of technical know-how software company in Bulgaria;

Предимства

• 24/7/365 наблюдение на оптичната мрежа.
•Мобилни екипи за свързване в София, Варна, Търговище, Благоевград и Пловдив
•Максимално време за реакция при повреда - 2 часа.

NOC контакти

Мобилен телефон = > +359.882.960.028
Стационарен телфон = > +359.2.420.0888
Факс = >+359.2.931.7341
E-mail = > noc@gcn.bg