GCN Разрешителни и Лицензии


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Всички предлагани от GCN услуги отговарят на лицензите издадени от КРС.

• Индивидуален лиценз за предлагане на наем на телекомуникационни услуги използвайки телекомуникационна мрежа, включително международни линии - N:121 - 02943-02/14.12.2006 .
• Свидетелство за регистрация на индивидуален лиценз за предлагане на "RLAN" телекомуникационни услуги на територията на България - N:220-06185/14.12.2006 г. .
• Свидетелство за регистрация за Общ лиценз за предлагане на телекомуникационни услуги тип пренос на данни (Data Transfer) без да се използват ограничени ресурси на територията на Р. България - N: 217-06172/14.12.2006 г.
.