УСЛУГИ ЗА ОПЕРАТОРИ - Интернет Трафик

picture

Описание На Услугата

• "Upstream" Интернет свързване с "4 Tier-1" доставчици чрез 3 независими трасета и "termination points";
• Партньорство с повече от 50 международни ISP-та чрез "DE CIX" и взаимовръзка "AMS IX" в близкото бъдеще;
• Осигуряване на "BGP v.4" Интернет услуга на едро с пълни "BGP" или "IP" "default gateway" конфигурации спрямо нуждите на клиентите;
• Въведени гъвкави системи за "upstream route management" като "IP BGP community management" и "path selection";
• Бъдещи връзки с различни международни Интернет "exchanges";
• Възможност за осигуряване на различни "BGP tables" и "VRF" - базиран рутинг.

Диаграма