ПРОЕКТИ

 

Нова ултра HD телевизия по интернет протокол

ДОКУМЕНТИ - УСЛУГИ

• Декларация на кандидата - Изпитване и Сертифициране - Свали документа от ТУК

• Декларация на кандидата - Консултиране и обучение - Свали документа от ТУК

• Договор - Изпитване Сертифициране - Свали документа от ТУК

• Договор - Консултиране Обучение - Свали документа от ТУК

• Изисквания към офертите - Свали документа от ТУК

• Методика за оценка Изпитания Сертификация - Свали документа от ТУК

• Методика за оценка Консултиране Обучение - Свали документа от ТУК

• Оферта Изпитания Сертифициране - Свали документа от ТУК

• Оферта Консултиране Обучение - Свали документа от ТУК

• Публична покана услуги - Свали документа от ТУК