ПРОЕКТИ

 

Нова ултра HD телевизия по интернет протокол

ДОКУМЕНТИ - ИЗИСКВАНИЯ

• Декларация на кандидата - Свали документа от ТУК

• Договор-Оборудване - Свали документа от ТУК

• Договор-Софтуер - Свали документа от ТУК

• Изисквания към офертите - Свали документа от ТУК

ДОКУМЕНТИ - ОФЕРТИ

• Методика за оценка-Оборудване - Свали документа от ТУК

• Методика за оценка-Софтуер - Свали документа от ТУК

• Оферта -Софтуер - Свали документа от ТУК

• Оферта-Хардуер- Свали документа от ТУК

• Публична покана-Доставки- Свали документа от ТУК

• Техническа спецификация- Свали документа от ТУК