ПРОЕКТИ

 

Повишаване на производствения на капацитет и засилване на експортния потенциал на „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ“ АД

ДОКУМЕНТИ

• Проект и главна цел - Свали документа от ТУК

• Декларация От Кандидат - Свали документа от ТУК

• Договор за доставка - Свали документа от ТУК

• Изисквания Към Офертите - Свали документа от ТУК

• Методика За Оценка - Свали документа от ТУК

• Оферта - Свали документа от ТУК

• Публична Покана - Свали документа от ТУК

• Техническа Спецификация- Свали документа от ТУК