КОРПОРАТИВНИ УСЛУГИ - Layer 3
Интернет, VPN

Layer 3 Услуги

• Високо ниво на надежност на корпоративен интернет.
• "Multiservice routing" и "policing" основани на нуждите на клиентите. Бърз "съпорт" на клиентите от GCN.
• Система за наблюдение базирана на уеб-трафика за главните QoS параметри на услугата.
• "End to end customer network solution" с управление и изпълнение на CPE-тата.
• Резерви и подсигуряване с използване на "dynamic routing protocols".
• MPLS и VPLS услуги и осигуряване на "multi network" и апликации съобразно нуждите на клиентите.
• Специален "route policing" и приоритизиране на критични апликации.

 

Достъп до Интернет

picture GCN доставя на своите клиенти:

• Интернет достъп с наземен рутинг;
• Интернет достъп с комбиниран рутинг;
• Достъп до национални Интернет мрежи и услуги.

Клиентите на GCN получават неограничен достъп, 100% гарантирана скорост, високо качество на услугите, високо ниво на стабилност на мрежата и High Quality of service, High level network reliability и конкурентни цени.

GCN има лична връзка по оптична мрежа до Франкфурт, Атина, Букурещ и Едирне(Одрин). Компанията има партньорство с повече от 50 международни ISP-та чрез DE CIX.