КОРПОРАТИВНИ УСЛУГИ - Layer 2
VLAN, VPN

picture

Layer 2 Услуги

• Layer-2 "point-to-point" и "point-to-multipoint" връзка между офисите на клиентите.
• Изграждане на MPLS трафик и осигуряване на "мулти-услуга" спрямо нуждите на мрежата на клиента.
• Оптична връзка между GCN PoP и офисите на клиентите с възможен "MAN" или безжичен резервен "main route".
• QoS управление и динамичен "rate-limit" и приоритизиран трафик отнасящ се до специфичната мрежа на клиента.
• Подобряване на сигурността на клиентската мрежа с прилагането на "firewall" и криптиране на канала с данни.
• Възможност за системна интеграция и проектиране на специални клиентски решения с подсигуряване на CPE и поддръжка на мрежата.

Диаграма на услугата

picture

Описание на Услугата

Предлаганата услуга за пренос на данни "IP-VPN" (Трансфер на данни чрез настройка на "Virtual private Networks"), позволява на нашите корпоративни клиенти с вече изградени клонове да свържат техните офиси в "затворена" (частна) корпоративна мрежа ("Интранет").

Има една и ли повече LAN мрежи в различни градове свързани към "VPN"-на. По този начин служителите на компанията имат възможност да използват всички вътрешни ресурси "онлайн", да разменят "имейли", файлове, да правят видео или обикновени телефонни разговори. Без значение позицията на служителите, те ще имат достъп до всички ресурси, все едно се намират в централния офис.

Само членове - "юзъри" на IP VPN имат достъп. Тази услуга се предлага през оптичната мрежа на GCN, като създава виртуални връзки (VLAN) между крайните клиенти. Нивото на осигуряване на тази услуга е "Ниво 2" (Level 2), което гарантира много добро качество на услугата и практически не позволява "пре-продаване" на защитените мощности. Трансферът на данни е приложен чрез IP (Internet Protocol). Топология за свързване между отделните точки на клиента е “Точка-Точка” или “Звезда” при свързване на повече от две точки на клиента. Интерфейсът, който се използва е Ethernet / Fast Ethernet. Скоростта варира между 64 Kbps до STM 16 (2,5 Gbps), в зависимост от нуждите на клиента.

Контакти »