Контакти

Ние сме на разположение за всякакви въпроси. За да се свържете с нас, моля обадете се на посочените по-долу телефони или ни пишете на изписаните и-мейл адреси.

GCN Централен офис - София

Адрес : жк.Левски Г, бл.47, вх. Б, гр. София - 1836
Телефон: +359.2.4200042, Факс: +359.2.983.6826
E-mail: gcn@gcn.bg ;Web site: www.gcn.bg; www.globalmedia.gcn.bg

NOC (National Operation Center) - Национален Център за Наблюдение на мрежата

Адрес:бул. Сливница , N:245, гр. София -1202, България
Мобилен Тел: +359.882.960.028, Тел: +359.2.420.0888
Факс: +359.2.931.7341, E-mail : noc@gcn.bg

СЕМ (Съвет за Електронни Медии)

Адрес:гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, България
Тел: +359.2970.8810
Факс: +359. 2973.3769, E-mail : office@cem.bg

www.cem.bg

Доставчик на медийни услуги - Глобъл Комюникейшън Нет АД (GCN)

Адрес : ул. Св.Св. Кирил и Методий N:46, гр. София - 1202
Телефон: +359.2.4200042, Факс: +359.2.983.6826
E-mail: gcn@gcn.bg

 

GCN - карта на офиса

ПОДДРЪЖКА

Национална мрежа

Мобилен Тел: +359.882.960.028,
Тел: +359.2.420.0888
Факс: +359.2.931.7341,
E-mail : noc@gcn.bg


Търговище

Тел: +35970035933