КОРПОРАТИВНИ УСЛУГИ - Колокация
Описание на услугите

picture

Описание на услугите

• Център за колокация в София.
• До 10 Gbps свързаност с най-важните ISP-та във всеки град.
• Напълно подсигурено захранване -48 V DC и ~220 V AC.
• Центрове за данни с възможност за колокация в повече от 15 града в България.
• 24/7/365 поддръжка на мрежата в София и до 30 минути време за реакция в не работно време за други центрове.
• Свободно пространство за оборудване.
• Подсигурена климатична система.
• Дистанционно обслужване
• Дизелов генератор в постоянна готовност.

picture

Поддръжка

• 24/7/365 Мониторинг на оптичната мрежа.
• Мобилни екипи за свързване в София, Варна, Търговище, Благоевград и Пловдив
• Максимално 2 часа време за реакция.