Оптична мрежа на GCN
Повече от 3200 км. СОБСТВЕНА мрежа

backbone

• Повече от 3200 км. мрежа;
• Мрежата достига до Българските граници с Румъния, Гърция, Турция и Македония;
• Мрежата е базирана на оптичен кабел с 24 влакна. (доставен от OFS, Inc.), - G.655 и G.652.

Преглед на оптичната мрежа на GCN                Виж Инфо »
Технически офиси на GCN - карта                      Виж Карта »
Международна карта на мрежата на GCN        Виж Карта »